Asociația Bisericilor Ecumenice din România - AIDRom București

Nume organizaţie* Asociația Bisericilor Ecumenice din România - AIDRom București
Judet* București
Localitate* Municipiul București
Tip organizaţie* Organizație neguvernamentală
Adresa sediului organizaţiei* Str. Halmeu nr. 12, Sector 2, Bucureşti
Telefon fix 021-210.46.87
Fax 021-210.46.87
Email* aidrom@gmail.com
Email secundar et@aidrom.eunet.ro
Website http://www.aidrom.ro/
Servicii oferite Anul 2017

BP, RTT: - Servicii de informare și consiliere pentru adulții peste 26 ani
SA: - Asistență,consiliere şi facilităţi complementare, ce constau în informarea acestora asupra ansamblului de drepturi socio-economice şi obligaţii juridice (altele decât cele referitoare la procedura de azil) pe care le au,
- Sprijin în accesarea serviciilor publice disponibile pentru cel puțin 90% din numărul total de solicitanți de azil aflați în procedură pe perioada implementării proiectului, în România, în ceea ce priveşte: piaţa muncii, sistemul educaţional, sistemul asigurărilor sociale, obţinerea unei locuinţe şi orientare culturală; servicii de consiliere socială şi juridică (altele decât cele referitoare la procedura de azil), asistenţă materială efectivă în vederea îmbunătăţirii nivelului de trai al SA, precum şi o serie de activităţi culturale şi recreative, dezvoltarea unor aptitudini profesionale, în vederea acomodării SA la caracteristicile societăţii româneşti.
Grup ţinta Cetățeni străini din state terțe
Solicitanți de azil
Persoane cu o formă de protecție
Arie acoperire Local
Proiect co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă.
Pentru mai multe informații despre Programul de Cooperare Elvețiano-Român accesați: www.swiss-contribution.ro și www.swiss-contribution.admin.ch/romania
Acest website nu reflectă neapărat poziția oficială a guvernului elvețian. Responsabilitatea pentru conținutul acestuia este asumată în întregime de Centrul de Documentare şi Cercetare în Domeniul Integrării Imigranţilor
This website does not necessarily reflect the position of the Swiss government. Responsibility for its content lies entirely with the Research and Information Center on Immigrant Integration.